iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

27 خرداد 1393

مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی

“مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی”|مهندس قربانعلی تنگ شیر تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 14 اسفند 1392 “مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی” مهندس قربانعلی شیرتنگ نائب رییس انجمن متخصصان روابط عمومی حوزه روابط عمومی یک حوزه تاریخی است و به دلایل مختلف، تغییر

گزارش کامل/ دیدار با جمعی از فعلان روابط عمومی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

“مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی”|مهندس قربانعلی تنگ شیر تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 14 اسفند 1392 “مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی” مهندس قربانعلی شیرتنگ نائب رییس انجمن متخصصان روابط عمومی حوزه روابط عمومی یک حوزه تاریخی است و به دلایل مختلف، تغییر

معرفی دوره کارگاهی “شیوه های نگارش در وب”

نگارش برای فضای وب با نگارش در رسانه‌های چاپی از جمله روزنامه و نشریه متفاوت است چرا که ماندگاری متن در وب بیشتر است و کاربر صرفا به مرور مطالب در وب می پردازد در حالی که خواننده نشریه و