iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

چشم انداز جشنواره انتشارات روابط عمومی در گفت و گو با رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان روابط عمومی از سال ۱۳۸۱ تاکنون هشت دوره جشنواره ملی
انتشارات روابط عمومی ها را با رویکرد مهارتی و تخصصی در قالب همایش، جشنواره و کارگاه های آموزشی برگزار کرده است. در آستانه برگزاری نهمین دوره این جشنواره با دکتر هادی کمرئی، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی به گفت و گو نشسته ایم.
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، انجمن متخصصان روابط عمومی از سال ۱۳۸۱ تاکنون هشت دوره جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها را با رویکرد مهارتی و تخصصی در قالب همایش، جشنواره و کارگاه های آموزشی برگزار کرده است. در آستانه برگزاری نهمین دوره این جشنواره با دکتر هادی کمرئی، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی به گفت و گو نشسته ایم.

جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در چه سالی و با چه چشم اندازی آغاز شد؟
انجمن متخصصان روابط عمومی اولین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی را در اسفند ماه سال ۸۱ با رویکرد بستر سازی برای تبادل تجارب بین روابط عمومی ها و ایجاد رقابت با رویکرد افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت های انتشاراتی برگزار نمود. در این جشنواره تولیدات محتوایی در زمینه نشریات سازمانی و بروشورها، گزارش های سازمانی روابط عمومی ها جهت داوری ارسال گردید.

از همان ابتدا هم بخش رقابتی در جشنواره پیش بینی شده بود، دلیل وجود این بخش در متن جشنواره چه بود؟
با توجه به اینکه یکی از رویکرد های اصلی جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی معرفی و تقدیر از آثار نوآوری هاو دستاورد های مختلف روابط عمومی سازمان ها در بخش های گوناگون است از این رو بانیان، جشنواره فوق همواره با در نظر داشتن چنین رویکردی نسبت به پیش بینی بخش رقابتی در برنامه جاری جشنواره اهتمام داشته اند تا از این طریق با فراهم شدن زمینه رقابت امکان معرفی بهترین آثار با اتکاء به نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی اساتید در حوزه های گوناگون فعالیت های حرفه ای روابط عمومی فراهم گردد و حتی در چنین شرایطی به طور حتم زمینه لازم جهت بهره برداری از تجارب ارزشمند و تبادل اطلاعات با هدف بهبود و تقویت سطح کمی و کیفی فعالیت ها در روابط عمومی ها تسهیل می گردد.

نگاه شما در انتخاب آثار برتر، ایده آل هاست یا نه؟ به واقعیت هم توجه داشته اید؟
اساساً رویکرد داوری در بخش های رقابتی جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی مبتنی بر ایده آل های علمی و نیز چارچوب های استاندارد حاکم در فرآیند تولید آثار و البته بر پایه واقعیت ها است. به گونه ای که کلیه داوران با اتکاء به دانش تخصصی و تجربه فنی خود و در چارچوب ضوابط، مقررات و استاندارد های مشخص نسبت به انتخاب برترین آثار در حوزه های مختلف و همسو با ایده آل های علمی اقدام می نمایند. بدیهی است بررسی آثار در دو سطح ملی و استانی با هدف در نظر داشتن واقعیت ها تنها بر پایه خلاقیت ها، نوآوری ها و تطابق سطح کمی و کیفی آثار با استاندارد ها علمی و فنی متعارف انجام می پذیرد.

آیا احساس نمی کنید پس از برگزاری هشت دوره، جشنواره در موضوع انتشارات به پایان راه خود در بحث انتشارات رسیده اند؟
همسو با تحولات شگرف در عرصه های مختلف ارتباطی و فن آوری های نوین و با وجود برگزاری هشت دوره از جشنواره ملی انتشارات، همچنان داوران علمی بخش رقابتی این جشنواره با آثار تولیدی گوناگونی مواجه می شوند که به نظر تولید این قبیل آثار با نوآوری ها، خلاقیت ها و ابتکارات جدید عجین بوده است و این امر نشان دهنده عزم راسخ و اراده ستودنی روابط عمومی سازمان ها ، موسسات، شرکت ها و دستگاه های اجرایی مختلف برای حضور موثر و ماندگار در بخش رقابتی این جشنواره است. تردید ندارم در این جشنواره نیز روابط عمومی ها با اتکاء به دانش تخصصی و تجربه فنی خود نسبت به ارائه آثار ارزشمند و خلاقانه خود اقدام خواهند کرد.

گاهی اوقات مطرح می شود که آثار حمایت کنندگان جشنواره احتمالا بدون شرایط لازم با ملاحظاتی به عنوان آثار برگزیده معرفی می شوند، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد. در کلیه ادوار گذشته جشنواره ملی انتشارات، همواره اصل داوری عادلانه به عنوان رکن حقوقی و اساس قانونی در کم و کیف انتخاب آثار برترساری و جاری بوده است و آثار حامیان این جشنواره نیز در یک شرایط برابر با سایر آثار با دقت و با حساسیت بیشتری بر اساس روش های علمی و فنی مورد قضاوت قرار گرفته اند و علاوه بر این در صورتیکه آثار حامیان جشنواره بر مبنای نظرات داوران واجد برترین شرایط و ضوابط علمی و فنی مورد نظر در فرآیند انتخاب آثار بودند، به طور حتم به عنوان آثار برتر معرفی شده اند.

آیا جشنواره به جز بحث معرفی آثار برتر در بخش رقابتی، اهداف دیگری را هم تعقیب می کند؟
فراهم سازی فضا و امکان برقراری تعامل هرچه بیشتر اساتید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها، بهره مندی شرکت کنندگان از دیدگاه ها و نقطه نظرات تخصصی اساتید و کارشناسان، تمهید شرایط مناسب برای معرفی آثار تولیدی روابط عمومی ها با هدف بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های حرفه ای و بسیاری دیگر از اهداف در زمره اهداف اصلی این جشنواره قلمداد می گردد.

کارها معمولا در چه سطحی اند (سطح کار ها را چگونه ارزیابی می کنید) الویت ها و ارزیابی هایتان از آثا برتر با چه مشخصاتی سنجیده و داوری می شوند؟
البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تلاش و کوشش بیشتری هستیم، با وجود این بسیاری از آثار ارسالی از سطح کمی و کیفی بالایی برخوردار می باشد و به وضوح نوآوری ها و خلاقیت ها را می توان در این گونه آثار مشاهده کرد.
اما اساساً اولویت های داوری ها و پایه ارزیابی ها در بخش های رقابتی این جشنواره مبتنی بر محور ها و استانداردهای علمی و فنی مشخص می باشد و بر همین اساس کلیه آثار در دو سطح ملی و استانی مورد قضاوت قرار می گیرند.

با تاکیدی که در این دوره از جشنواره بر محتوی دارید. آیا توجه به محتوا در ارزیابی آثار جشنواره هم به شکل خاص تری مورد توجه قرار می گیرد؟
از آنجائیکه هر کدام از آثار در صورت داشتن پیام های مشخص از قابلیت بالقوه آموزشی برای روابط عمومی های برخوردار است و این امر روابط عمومی ها را در دستیابی به اهداف و تحقق برنامه ها به ویژه در ارتباط با انتقال پیام به مخاطبان و توسعه جامعه هدف کمک خواهد کرد از این رو و بر مبنای یک چنین اندیشه ای محتوای آثار مورد تاکید این جشنواره بوده است بدیهی است. بر اساس چنین رویکردی توجه ویژه به محتوای آثار در اولویت ارزیابی ها خواهد بود.

قبول دارید که برخی پیام ها و یا حتی محتواها به محض دریافت از سوی مخاطب یا مشتری راهی سطل زباله می شوند؟ دلیل آن چیست؟

طبیعی است که باید شرایطی در روابط عمومی ها فراهم گردد که سطح کمی و کیفی محتوا و پیام آثار تولیدی آن ها با توقعات و انتظارات مشتریان تطابق داشته باشد و برنامه ها و سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی روابط عمومی ها برپایه رویکرد مشتری مداری و در راستای تأمین به موقع و به هنگام مطالبات آن ها باشد. در چنین شرایطی به طور حتم واکنش مشتریان به پیام ها و محتوای آثار تولیدی روابط عمومی ها مثبت خواهد بود.

آیا تاثیر محتوی در همه قالب های انتشاراتی یکسان و یک شکل است؟
خیر، به دلیل اینکه پیام هر یک از آثار انتشاراتی در چارچوب قاب های تولیدی از معنای متفاوتی برخوردار است و هر کدام از آن ها بر پایه رویکردی خاص در مجموعه فعالیت های حرفه ای روابط عمومی از بار معنایی جداگانه ای برخوردارند. از این رو تاثیر محتواها در قالب های انتشاراتی یکسان و یک شکل نخواهد بود.

در پایان اگر نکته و حرف نگفته ای با مخاطبان نهمین جشنواره روابط عمومی دارید بفرمایید؟
روابط عمومی ها مخاطبان اصلی هستند که از اولین دوره تا کنون همواره با ارایه آثار برتر خود به برگزاری جشنوار ه ها غنا بخشیده اند، در حقیقیت بدون مشارکت و همراهی کارشناسان و مدیران جامعه بزرگ روابط عمومی شاهد برگزاری نهمین دوره از جشنواره نبودیم. خوشبختانه در هر دوره شاهد اشتیاق بیشترو حمایت های معنوی مخاطبان نسبت به دوره های قبل هستیم و این امر باعث افزایش انگیزه و رفع کاستی های موجود در اعضای هیات مدیره انجمن و تیم زحمت کش برگزار کننده جشنواره در دوره های بعدی خواهد بود. امید است جشنواره نهم نیز با با حمایت های بی دریغ جامعه بزرگ روابط عمومی پرباتر از گذشته برگزار گردد.

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *