iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

روند تحولات روابط‌عمومی در ایران در سال ۱۴۰۲

هنرهشتم در گذر تحولات: بررسی روند تحولات روابط‌عمومی در ایران در سال ۱۴۰۲

اشاره روابط‌عمومی در دنیای کنونی، نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف سازمان‌ها و کسب‌وکارها ایفا می‌کند. در عصر حاضر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، و به تبع آن، تغییر در نحوه تعاملات و ارتباطات انسانی، ضرورت توجه به این