iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

اهمیت نظام کارشناسی در روابط عمومی

یکی از وظایف روابط عمومی ها ارتقاء دانش عمومی است.


در نظام مدیریتی دنیا اهمیت کارشناسان کمتر از مدیران نبوده بلکه در بیشتر موارد نظر اصلی و کاربردی متعلق به کارشناسان آن حوزه می باشد.


در روابط عمومی نیز باید به نظام کارشناسی توجه ویژه نمود و از آن بهره برداری نمود. کارشناسانی که سال‌ها در یک حوزه کار کردند حتماً دارای تجربه و تخصص مربوط به حوزه خود می باشند. گسترش روز افزون فناوری و ورود به جهانی شبکه‌ای و پیدایش رسانه‌های تعاملی و گسترده موجب تغییر در مأموریت‌ها و چالش‌های سازمان شده است و روابط‌عمومی نیز دست خوش تحولاتی هستی شناسانه ساختاری و کارکردی شده است.

همزمان با تغییر رفتار، عادات و سبک زندگی مردم و روابط عمومی نیز نیازمند بازنگری های پیوسته در حوزه وظایف خویش است. اینکه در قیاس با گذشته روابط عمومی‌ها کارکرد ها و وظایف تازه ‌ای را برعهده گرفتند.


برپایه نقش و کارکرد های تازه روابط عمومی ها باید به دانش و مهارت های تازه مجهز شوند از جمله آموزش مهارت‌ها در حوزه اطلاع‌یابی ،گفتگو با مخاطبان،تحلیل نیازها و رفتارها، شناسایی ابزارهایی تاثیر گذاری و مهندسی افکار و تربیت کارشنان خبره و کار بلد در حوزه‌های مختلف روابط عمومی.

ضمن اینکه وظیفه دارند نسبت به ارتقاء دانش حرفه‌ای و تخصصی خود اقدام کنند که این امکان از طریق مدیریت دانش های نوین فراهم می‌شود. در واقع می‌توان گفت هر کجا که کارشناسانی با تخصص و دلسوزی و علاقه مندی به حفظ سرمایه های ملی و از خود گذشته و علاقه مند حضور داشته باشند.

اجرای کار بهتر و کاربردی تر خواهد بود .پس بیایم به اهمیت کارشناسان توجه بیشتری کنیم چون دنیای کنونی کارشناسانه دیده می‌شود و هر کس باید در کار خود واقعی تخصص داشته باشد و کارش را درست انجام دهد و روابط عمومی ها ملزم به اجرای کار درست می باشند.

قربانعلی تنگ شیر
عضو هیت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *