iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

14سال با کتاب سال روابط عمومی ایران

مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی – از انتشار نخستین شماره کتاب سال روابط عمومی ایران در سال 1384 توسط انجمن متخصصان روابط عمومی 14سال می گذرد. مستندنگاری فعالیت ها، رویدادها و محتوای تولید شده در حوزه روابط عمومی در همان سال یکی از اهداف اصلی انتشار این کتاب می باشد. این کتاب علاوه بر پوشش تولیدات و رویدادهای روابط عمومی در ایران، توجه خاصی به آن دسته از تحولات و محتواهایی که توسط فعالان و صاحب نظران روابط عمومی های خارج از ایران تولید و منتشر شده در حد مقدور توجه نشان داده است.

آنچه که روشن است این کتاب یک منبع مهم برای تاریخ نگاری روابط عمومی محسوب می شود. ثبت بحث ها و مفاهیم معرفتی، مهارت های مدیریتی، تحولات و رویدادهای روابط عمومی، تجارب و دیدگاه های محققان و صاحبنظران در ادوار گذشته به عنوان منبعی مهم برای پژوهش و مطالعات علمی و تاریخی در این حوزه، وجه دیگری است که در سراسر کتاب عینیت دارد.

مصاحبه‌های گسترده با فعالان و صاحبنظران مختلف ارتباطات، گزارش ها، مقاله های علمی و تحقیقی بخش مهمی از مطالب این کتاب است؛ و دیدگاه‌های افراد مختلف، که در سراسر این کتاب نقل شده، بینشی ارزشمند نسبت به وجوه گوناگون از روابط عمومی به دست می‌دهد.

مسألۀ مهم دیگری که باید بر آن آگاه شد این است که از یک دهه گذشته، اعضای هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی به طور موثر و مستمر، نقش مهمی در توسعه و غنای کتاب سال روابط عمومی ایران در همه وجوه و ابعاد آن داشته است. به طوری که برای تدوین طرح نوآورانه انتشار کتاب در هر سال، جلسات مختلفی برگزار شده و ایرادات و پیشنهادات اعضا و سایر علاقمندان پس از بحث و بررسی کارشناسی در دستور کار قرار می گیرد.

هدف این کتاب نشان دادن نقش اصلی است که “روابط عمومی در ادارۀ سازمان کارامد می‌تواند و باید ایفا کند، و این که روابط عمومی چگونه به بخشی ذاتی و درونی هر وظیفۀ دیگر مدیریت” تبدیل می‌شود.

با این حال، سال 1397شاهد یک تحول بارز و مهم در پر رنگ شدن حرفه ای گرایی روابط عمومی در ایران بود؛ تدوین برنامة اعتباربخشی متخصصان روابط عمومی که امیدواریم شاهد برگزاری اولین دوره آن در سال 1398 باشیم.

اگر این برنامه با جدیت و حساسیت بالا پیاده سازی شود نه تنها امتیازی ارزشمند برای شاغلان فعال در حوزه روابط عمومی است بلکه تعهد به برتری شغلی و رفتار منطقی و اخلاقی را نهادینه می کند و تا حدود زیادی مانع ورود افراد بدون آموزش، دانش، تجربه و شخصیت حرفه ای به این حوزه می شود.

تحقیقات و تجارب جهانی نشان می دهد برنامه اعتباربخشی متخصصان روابط عمومی در شناخت و افزایش اعتبار حرفه ای و به رسمیت شناختن افراد و ایجاد فرصت های شغلی می تواند بسیار مفید ‌باشد.

در پایان مایلم از همه صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و شخصیت های برجسته که با حمایت های خود در انتشار منظم این کتاب مشارکت داشته اند تشکر کنم.

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *