iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

کمیته ارائه پیشنهاد استاندارهای اعطای مجوز متخصصان روابط عمومی تشکیل شد

18-10-31-165830qw3vkceh

انجمن متخصصان روابط عمومی اقدام به تشکیل کمیته ارائه پیشنهاد استاندارهای اعطای مجوز و اعتبارنامه متخصصان به شاغلان روابط عمومی کرد.

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن، این کمیته ضمن بررسی شرایط و ویژگیهای اعطای مجوز به کارگزاران روابط عمومی، به دنبال پیاده کردن سیستمی برای حرفه ای کردن روابط عمومی در ایران است.

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در همین رابطه در جلسه هیات مدیره گفت: با توجه به رشد فزاینده روابط عمومی در ایران، زمان آن فرا رسیده که حداقلی برای استاندارد حرفه ای تنظیم شود و این کمیته ملزم شده استاندارهایی را که در دیگر کشورها اعمال می شوند را مورد بررسی قرار داده و طی یک ماه گزارش آن را ارائه کند.

مهدی باقریان رییس کمیته بررسی اعطای مجوز به کارگزاران روابط عمومی با بیان این مطلب که اعطای مجوز و اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی در سال 1964توسط گروهی از رهبران آینده گرای روابط عمومی بنا نهاده شد، گفت: اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی یک مدرک حرفه ای و ممتاز در صنعت روابط عمومی است و دستاورد اصلی آن، تعهد برای یادگیری از طریق آموزش مداوم و توسعه حرفه ای فعالیتهای روابط عمومی است.

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *