iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

بسته پیشنهادی انجمن متخصصان روابط عمومی برای اعتلای روابط عمومی ایران

امروزه یکی از کارکردهای مهم روابط عمومی،توانمندی آن در ایجاد تغییر و تحول توسعه ای سازمان به سمت تعالی وپیشرفت است، روابط عمومی می تواند بستر ساز تغییر و اصلاح روش‌ها،سیاست ها و برنامه های سازمان در راستای رضایت حداکثری مخاطبان اش باشد، به عبارتی دیگر روابط عمومی کارآمد با اتخاذ شیوه های نوین ارتباطی و تعاملی همزمان بین مخاطبان و سیاست گذاران سازمان، موجبات تغییر ات روبه توسعه ای سازمانی را فراهم می آورد.

روابط عمومی به مثابه دیدبانی است که بایستی ضعف ها وکاستی هاونوع قضاوت افکارعمومی نسبت به سازمان را بدون هیچ پرده پوشی ودراسرع وقت به همراه پیشنهادات کاربردی به اطلاع مدیریت رسانده وکمک کننده موثری به سازمان در جهت رفع کاستی ها باشد.

روابط عمومی باید تولید فکر و اندیشه داشته وکارهایش را با خلاقیت و نوآوری همراه سازد و در راستای افزایش اعتبار،مقبولیت و شهرت سازمانی گام بردارد. خوشبختانه امروزه روابط عمومی‌ها به مدد توسعه تکنولوژیهای نوین ارتباطی از ابزارها و امکانات گسترده ای درحوزه اطلاع‌‍ رسانی و ارتباط وتعامل با مخاطبان بی‌شمار خود بهره مند شده وتوانسته اند به افق بالاتری از کارایی درزمینه اطلاع رسانی و اطلاع یابی دست یابند.

سازمان ها، شرکت ها و نهادها برای دستیابی به اهداف کلان خود باید روابط اثر بخش و با ثباتی با مخاطبان متعدد و گوناگون خود اعم از کارکنان، مشتریان، رسانه ها، سازمان ها ، نهادها، سهامداران، اجتماعات و در مقیاس وسیع تر با افکار عمومی و کل جامعه برقرار سازند.

مدیریت سازمان ها نیاز جدی به درک نگرش ها و ارزش های مخاطبان خویش دارند تا در سایه ی این درک و شناخت، مدیران و کارشناسان روابط عمومی قادر باشند فرصت ها و تهدیدها را به دقت در برابر مدیریت ترسیم کنند و همچون مشاوری آگاه و امین، مسیر حرکت سازمان به سوی هدف ها را هموار سازند.

مسوولان بلند مرتبه کشور بارها به نقش و اهمیت روابط عمومی به عنوان بازوی کارآمد و مشاور مدیریت و عامل تسهیل کننده ارتباطات سازمان با مردم و بحران زدایی تاکید کرده اند و این رویکرد، در عمل نیز باید تجلی و عینیت داشته باشد.

انجمن متخصصان روابط عمومی، در آغاز به کار دولت دوزادهم که طلایه دارشعار تدبیر و امید است می خواهد که بیش از پیش در جهت رشد و شکوفایی”صنعت- هنر” روابط عمومی و نزدیک تر ساختن این نهاد به جایگاه واقعی اش گام های اساسی بردارد. انجمن متخصصان روابط عمومی بر اساس مطالعات کارشناسی و در سایه تجارب عملی بیش ازیک دهه فعالیت علمی وتخصصی، مصرانه می خواهد که توصیه ها و پیشنهاد های ذیل، دقیقا در مسیر اجرا قرار گیرد تا زمینه ها و شرایط مساعد برای رشد و بالندگی اعتلای دانش روابط عمومی درکشور فراهم آید.

1-نهادیی به عنوان متولی روابط عمومی های کشور اعم از دولتی وغیر دولتی درکشور تعیین تانسبت به تهیه وتدوین برنامه ای جامع وراهبردی برای روابط عمومی ها اقدام تا آنها براساس نقشه راهی مشخص حرکتی روبه جلو وحرفه ای را محقق سازند.

2-تلاش در جهت تصویب قانون جامع روابط عمومی در ایران که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در مراحل بررسی قرار دارد.

3-از آنجا که جایگاه سازمانی روابط عمومی نقش مهمی در میزان کارایی و دامنه ی فعالیت های آن دارد، بر اساس دیدگاه علمی و مستند نظریه پردازان و کارشناسان مرجع انتظار می رود همان گونه که در آخرین مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ آمده، کلیه واحدهای روابط عمومی، مستقیما زیر نظر مدیر ارشد سازمان فعالیت کنند و این امر، رسما در نمودار تشکیلاتی و آیین نامه ها اجرایی شود.

4-با توجه به نقش مهم وتاثیرگذارانتصاب مدیران تخصصی در روابط عمومی ها برای هنر-صنعت روابط عمومی لازم است مدیران ارشد سازمانها شایسته سالاری رادرانتصاب مدیران روابط عمومی درسرلوحه تصمیم گیرهای خودقرارداده وبه صرف گذاشتن فردی مورداعتماداتکاکنند، چراکه روابط عمومی فعالیتی مهم وتخصصی بوده وباید مدیران آن نیز ازدانش روز روابط عمومی بهره مندوتجربه وتسلط لازم را برامورارتباطات الکترونیکی،رسانه ای ،انتشاراتی،پژوهشی و…دارا باشندکه درگذرگاها بتوانند به موقع ودرست تصمیم گیری نمایند.

5-ازآن روکه نظارت و ارزیابی در پیشبرد کلیه امور مدیریتی، به ویژه ساز و کارهای ارتباطی و با عنایت به ضرورت تقویت بنیه ی علمی و حرفه ای و اخلاقی روابط عمومی، پیشنهاد می شود یک نهاد قوی و صلاحیت دار، مسوولیت مستقیم نظارت بر عملکرد روابط عمومی ها را بر عهده گیرد. بدیهی است چنین نهادی باید در گام های آغازین، تنظیم و تدوین آیین نامه ها، و دیگر ابزارهای مورد نیاز در زمینه های ضوابط و معیارهای جذب و تعیین شاخص های شایستگی برای انتصاب مدیران، منشور اخلاق حرفه ای، ملاک های ارزیابی عملکرد، استاندارد سازی فعالیت ها، حفظ وصیانت از حقوق صنفی و حرفه ای و دیگر عرصه های مرتبط با روابط عمومی را در دستور کار خود قرار دهد.

6-از آنجا که پژوهش، اطلاعات و یافته های ارزشمندی را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد و احتمال موفقیت و نیل به اهداف آرمانی را افزایش می دهد، ضروری است کلیه مدیران و کارشناسان روابط عمومی، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی را به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت ارتباطی، در دستور کار خود قرار دهند و انتظار می رود مدیران ارشد سازمان ها نیز از این رویکرد، حمایت همه جانبه به عمل آورند.

7-کلید اصلی رشد مستمر و حرکت شتابنده به سوی وضعیت آرمانی در روابط عمومی مستلزم اهتمام در بهسازی نیروی انسانی است و این امر مهم به کمک آموزش امکان پذیر است. از این رو انتظار می رود طراحی و اجرای دوره های آموزشی آکادمیک در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رشته روابط عمومی و گرایش های وابسته با جدیت بیشتری دنبال شود و برای آموزش های قبل از خدمت و ضمن خدمت نیز از سوی مدیران ارشد سازمان ها و مدیران روابط عمومی اهتمام جدی به عمل آید. بدیهی است طراحی و اجرای یک پژوهش جامع به منظور سنجش نیازهای آموزشی و اولویت بندی واجرای مستمرآنها می تواند بر غنای فعالیت های آموزشی روابط عمومی بیفزاید.

8-اجرای درست و مطلوب قانون راهبردی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه ی تداوم و تسریع خصوصی سازی مستلزم اطلاع رسانی وسیع ، جامع و آماده سازی افکار عمومی است. از این رو مدیران ارشد باید از ظرفیت ها و توانمندی های روابط عمومی ها به شکلی سنجیده و آگاهانه در این زمینه استفاده کنند.
9-در ادامه ی سیاست خصوصی سازی و به تبع آن، بنا به ضرورت کوچک سازی واحدهای روابط عمومی و همزمان افزایش کارایی آن، لازم است روابط عمومی ها حداکثر استفاده را از رویکرد برون سپاری به عمل آورند و در این مسیر، دامنه ی فعالیت های خود را محدود نسازند، بلکه با بهره مندی از حمایت مدیران ارشد سازمان ها، بر کمیت و کیفیت برنامه ها و فعالیت های خود بیفزایند.

10-نظر به اینکه تولید علم و سرعت بخشیدن به جنبش نرم افزاری در موضوعات مختلف و از جمله روابط عمومی همواره مورد تاکید مقامات ارشد نظام بوده است، ضرورت توسعه ی فعالیت های ارتباطات الکترونیکی وارتقاءامور انتشاراتی،رسانه ای وپژوهشی در عرصه ی روابط عمومی اعم ازوب سایت های سازمانی ،انتشار کتب و مجلات، رویکردتعاملی با رسانه ها به همراه پژوهش های کاربردی بیش از پیش احساس می شود. از این رو ضروری است دولت محترم، پیش زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم سازد و مدیران ارشد سازمان ها نیز برای تسریع آن حمایت همه جانبه به عمل آورند.

11-روابط عمومی باید همگام با دیگر شاخه های علوم، بهره گیری از امکانات و ظرفیت های فناوری را سر لوحه ی فنون و رویکردهای حرفه ای خود قرار دهد و انتظار می رود مدیران ارشد سازمان ها همه گونه امکانات و زیرساخت های لازم را برای تحقق این امر خطیر در واحدهای روابط عمومی در سراسر کشور فراهم آورند. طبیعی است که بهره گیری سنجیده و آگاهانه از رسانه های جدید از جمله شبکه های اجتماعی، جزیی جدایی ناپذیر از این رویکرد است و باید به طوری جدی مورد حمایت قرار گیرد.

12-دستیابی به اهداف کلان روابط عمومی و کمک به ارتقای جایگاه و افزایش کارایی آن بدون آگاهی کامل مدیران ارشد سازمان از اهمیت و اثربخشی روابط عمومی امکان پذیر نیست. بنابراین، توجیه مدیران ارشد سازمان ها نسبت به این امر و تقویت انگیزه ی آنان برای حمایت جدی و همه جانبه از روابط عمومی ها باید در دستور کار قرار گیرد و دولت فعالانه دراین مسیر گام بردارد.

13-شکل گیری انجمن ها و موسسات تخصصی و حرفه ای در عرصه ی روابط عمومی، فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را در اختیار دولتمردان قرار می دهد تا از آنها به عنوان بازوهای کارشناسی و ارایه دهندگان خدمات تخصصی در جهت نیل به اهدافشان بهره گیرند. انتظار می رود حمایت جدی از این تشکل ها از سوی دولتمردان، یک ضرورت و اولویت حیاتی تلقی شود.

14-برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی و تخصصی روابط عمومی در ابعاد ملی و بین المللی از اقداماتی است که طی سال های اخیر، عمدتا از سوی انجمن ها، موسسات و تشکل های حرفه ای غیر دولتی انجام شده است ومتولیان دولتی روابط عمومی متاسفانه کمترین توجه را برای نظارت وارزشیابی روابط عمومی ها مبذول داشته اند .انجمن متخصصان روابط عمومی به عنوان یک تشکل علمی، تخصصی، حرفه ای، به لحاظ بهره مندی از توان، تجربه، صلاحیت علمی، ماهیت غیر دولتی، آمادگی کامل دارد تا برای تحقق پیشنهادها و برنامه های ارایه شده در این بسته، همه گونه امکانات و ظرفیت های خود را در اختیار برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیران در بخش دولتی و خصوصی قرار دهد.

15-ازآنجا که بسیاری از فعالیت های روابط عمومی بویژه در حوزه پژوهش های بنیادی درارتباط با مخاطبان وفرهنگ سازی وتولیدات هنری وسینمایی مستلزم هزینه است.لازم است ردیف اعتباری مستقلی برای واحدهای روابط عمومی در سازمانها پیش بینی تا آنها امکان اجرای برنامه هارا به صورت عملیاتی داشته باشند.

16-باتوجه به توسعه شبکه های اجتماعی ولزوم رصد وپایش دایمی رسانه ها ازسوی روابط عمومی ها واطلاع رسانی وپاسخگویی به مخاطبان درقالب یک فعالیت شبانه روزی وروابط عمومی همه جا حاضر وانلاین را طلب می کندو در سال های اخیر به درردیف 5شغل پراسترس در دنیا معرفی شده است ،لازم است این حرفه نیز در ردیف مشاغل سخت وزیان آور قرار گیرد.

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *