iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

به یاد مرد ارتباطات

همه می دانیم که امروز پیشرفت و توسعه کشورها مرهون و مربوط به موقعیت و مقام وضعیت اندیشمندان و دانشمندان آن کشورهاست. با شروع سال تحصیلی دانشگاهها آدم به یاد اساتیدی می افتد که سالهای برای آموزش و فرهنگ این مملکت زحمات زیادی کشیده‌انند و ایثار کرده اند.

چون تمام وجودشان مملو از ایثارو عشق به وطن وتعالی ایرانیان بوده و جایشان خالی و خدایشان رحمت کند آنان را چون آنان آمرزیده هستند. چون خودشان بودنند و لا غیر. دکتر معتمد نژاد یکی از آن فرهیخته‌گان بودنند که خیلی پاک زندگی کردنندو پاک هم رفتند. زیرا سرنوشت دکتر معتمدنژاد سرنوشت علم در این کشور است.

ایشان رشته ارتباطات را در ایران زنده کردنند و پایدار مادند. چون کسانی مانند دکتر مرزبان و دکتر الهی نیز زحمات زیادی کشیدنند. اما جایگاه استاد معتمد نژاد جایگاه دیگری است . معتمد نژاد بی آزار و مقاوم بودنند در تمام طول 79 سال عمر ارزشمندشان. تلاش بی‌پایان ایشان در اجلاس جامعه اطلاعاتی در سال‌های 2003 تا 2005 برای پایه گذاری جهان جدید ارتباطات حضوری حرفه‌ای، مداوم، دوستانه وبسیار عمیق وفراموش نشدنی است. در تهران ـ پاریس ـژنو و تونس آقای دکتر یونس شکر خواه شاهد عادلی هستند که شخصاً حضور داشتند در کنار استاد معتمد نژاد و میدیدنند که ایشان چه انرژی داشتند در 50 جلسه بین المللی بدون تندی وخارج شدن از اصول دیپلمات بین المللی. چشم انداز 20 ساله ایران و نیز برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات حاصل ارزشمند کار ایشان میباشد و علوم ارتباطات از یک رشته به یک دانشکده ارتقا یافت حاصل کار و پیکیریهای ایشان بوده است . امنیت شغلی روزنامه نگاران و مقرارت حمایتی دغدغه‌های همیشگی ایشان بوده است . به اخلاق رسانه‌ای همیشه تاکید ویژه‌ای داشتند. اخلاق اعتقاد داشتند به اخلاق رسانه‌ای همیشه تاکید ویژه‌ای دا شته اند اخلاق مداری از ویژگیهای شخصیتی ایشان بوده است ایشان اعتقاد داشته اند مرجعیت علوم اجتماعی امروز ارتباطات است ارتباطات دانش مرکزی است رشته ارتباطات خواسته و ناخواسته تعاملی روزانه با سیاست دارد .

هر چه عرصه عمومی برای کسب و تبادل اطلاعات و رقابت‌های سیاسی فراخ‌تر می‌شود قاب و توان حرفه ای و علمی و حرمت اجتماعی دانش آموختگان ارتباطات نیز بیشتر می‌شود و استاد معتمدنژاد به خوبی از این رشته برای توسعه اندیشه‌های کامل نشده خود بهره می‌جستند در این حوزه فاکتورها و عوامل بیرونی یعنی گفتمان‌ها، معیار‌ها، ارزش‌ها، نهادها و سیاست‌هایی که در روابط انسانها بسیار تاثیر گذار هستند. زیرا حوزه ارتباطات را صرفاً از درون نمی‌شود ارزیابی کرد. ایشان برای رشته زحمات زیادی را متحمل شدند و در تمام جلسات جامعه اطلاعاتی و سازمانهای بین الملل حق ارتباط را مطرح کردنند و ازآن دفاع میکردنند. ایشان ارتباطات را به دومعنای ارتباطات معرفتی و ارتباطات اجتماعی از حوزه جامعه شناسان میدانستند . باید قدری مهربان‌تر باشیم زیرا چرا ما باید بزرگانمان را زمانی که دیگر نیستند قدر بشناسیم؟ زیرا استاد معتمد نژاد هم عالم و هم با اخلاق و مشوق همه در کارهای علمی و مطبوعاتی بودند و عقیده داشتند « باید باهم باشیم» ایشان هیچ‌گاه وارد فضای قدرت نشدند و هیچ گاه در کنار قدرت‌ها هم قرار نگرفتند و اعتقاد داشتند که رسانه قدرت ضد قدرت هستند. و همواره می گفتند همه انجمن‌ها و تشکلها باید زیر یک چتر و با یک نام همکاری کنند. در حوزه ارتباطات خصوصاً روزنامه نگاری و روابط عمومی‌ها. 4 رشته علمی در تاریخ ایران زمین جاودانه خواهد ماند، تاسیس، تدام رشد و شکوفایی رشته های !) روزنامه نگاری 2) ارتباطات) 3) حقوق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و 4) مطالعات فضای مجازی و جامعه اطلاعاتی بدلیل تلاش جانفرسا و امید بی‌پایان استاد معتمد نژاد ماندگار شده‌اند. شاگردان او حسرت یک دقیقه از کلاس‌های اواخر دهه 40 استاد را دارند به همین دلیل عنوان ( پدر علوم ارتباطات ایران) برازنده ایشان می‌باشد.

دکتر قربانعلی تنگشیر

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *