iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

فراخوان مشارکت و همکاری در پروژه “مستندنگاری و تاریخ شفاهی روابط عمومی ایران”

سرآغاز

سرآغاز، آن است كه نخستين گام‌ها را به حركت درمي‌آورد و سرآغاز ما در اين طرح، روايت قرن ها ارتباطات در اين سرزمين، بر بنياد مهر و دوستي بود. بنيادي كه همچنان پابرجاست، خواه در غبار روزمرگي پنهان شده و خواه بر زير فشار دنياي مدرن، به تنگنا آمده باشد. سرآغاز، برايمان اشارتِ انبوهي از سخنان بود، كه در پس ده‌ها سال تلاش و دانش و پشتكار نام‌هايي شريف و استوار، هنوز آنطور كه بايسته و شايسته است، ثبت نشده و مكتوب نگشته‌اند، و ادامه‌ همين مسير، فراموشي ريشه‌هاي يك دانش را در اين سرزمين در پي دارد.

«روابط عمومي»، نشان از نام‌هايي برخود دارد كه هر يك، براي افتخار و باليدن يك ملت بر آنها كافي است و جفاست بر آيندگان، اگر هم‌اكنون، شانه به شانه يكديگر، براي ثبت تاريخ اين دانش، و راهِ پرمخاطره، نايستيم و راهي را كه در نزديك به هفت دهه از تاريخ معاصر ايران طي شده و به دست ما رسيده است، ثبت نكرده و تاريخ آن را به درستي روايت نكنيم.


مرجعي براي «تاريخ شفاهي و مستندنگاري روابط عمومي ايران»، كه اداي دين كند بر آنچه در كلام و قلم بزرگان نامدار اين عرصه است و باقي مانده، كه اگر درنگ كنيم، اين نيز از مقابل ديدگان مان محو خواهد شد و مرجعي ارزشمند، از اطلاعاتي كه در ميان انبوهي از مكتوباتي پنهان است كه حاصل قرن ها پرچمداري و استيلاي سرزمين ايران بر مفاهيم و روش‌هاي ارتباطات است. بر تك تك ماست، كه آنچه اين مردان و زنان با پشتكار و دانش مثال‌زدني در حوزه‌ روابط عمومي و نهادينه كردن آن در اين كشور، بخصوص در دهه‌هاي اخير، به انجام رسانده اند، با همان توان، ادامه داده و روايتي از اين جهدها و نوآوري‌ها را، به قلم تاريخ بنشانيم.


در اين پروژه، محور فعاليت‌ها نه صرفاً بر تدوين تاريخ شفاهي روابط عمومي است، و نه صرفاً بر گردآوري مستندات و پژوهش در منابع مكتوب و موجود. روايت حقيقي، از ميان خطوط بيرون استخراج خواهد شد و مجري اين طرح، با چنين بينشي فعاليت خود را آغاز كرده‌ است.

روش‌شناسي

آنطور كه آمد، روش پژوهشي زيربنايي ما در اين پروژه، اتكا به روش‌هاي «تاريخ شفاهي» و استفاده از «فرايند‌هاي مستندنگاري» است. در «تاريخ شفاهي»، در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه‌هاي بسياري را به صورتي روشمند و ساختاري انجام مي‌دهيم و از درون اين مصاحبه‌ها، روايتي منسجم از تاريخ و فرايند پيشرفت آن موضوع شكل مي‌گيرد. در اين حوزه، با دو عنصر اصلي مواجه هستيم: «مصاحبه‌كننده» و «مصاحبه‌شونده».

رويداد         مصاحبه شونده         مصاحبه‌كننده         ثبت تاريخي


حافظه‌ انساني محور اين روش است و تنها با روش‌هاي دقيق و علمي است كه مي‌توان اين حافظه را، بويژه در مواجهه با چهره‌هاي كليدي و عناصر مؤثر در تحولات يك موضوع اعم از افراد دانشگاهي، انجمن‌هاي شكل‌ گرفته، مديران ارشد سازمان‌ها و مؤسسات و …، در راستاي ثبت دقيق وقايع بكار گرفت.


مستندنگاري، تهيه مجموعه اسناد و مداركي است كه سير تكوين و تحقق يك فعاليت از شروع تا خاتمه آن و چگونگي بهره‌برداري و نگهداري را، با تحليل و ارزيابي مربوط نشان مي‌دهد. مستندنگاري شامل فرآيند شناسايي، جمع‌آوري و ارائه اطلاعاتي است كه داراي ارزش تاريخي براي يك مجموعه است و مي‌تواند تحولاتي را نشان دهد كه برآمده از مدتها تلاش و كوشش و صرف زمان و دانشي بسيار بوده است. امروزه از مستندنگاري به عنوان كليد مديريت دانش و راهكاري براي در اختيار قراردادن سوابق سازماني به ذي‌نفعان ياد مي‌شود.

  

محورهاي پروژه

·   پژوهش در تاريخ روابط عمومي در ايران؛ از دوران باستان تا دوره‌ معاصر

·    بررسي و گردآوري مستندات در تاريخ روابط عمومي ايران

·    تحولات در ماهيت و كاركرد روابط عمومي در طول تاريخ ايران

·    پژوهش در موضوعات محوري روابط عمومي و فرايند ظهور آنها در ايران

·    روابط عمومي در دوره اسلامي

·    روابط عمومي در ايران باستان

·    روابط عمومي، نهادهاي اجتماعي و تحولات آن در دوره‌هاي متفاوت تاريخي از هخامنشيان به اين سو

·    نهادهاي تأثيرگذار در روابط عمومي در دوره جديد؛ از مشروطه به اين سو

·    نقش شركت نفت در تحولات تاريخي و موضوعي روابط عمومي

·    نقش سازمان ها در تحولات تاريخي روابط عمومي

·    روابط عمومي و انقلاب اسلامي

·    روابط عمومي و دفاع مقدس

·    روابط عمومي در دوره‌هاي متفاوت بعد از انقلاب اسلامي


·    تاريخ شفاهي روابط عمومي معاصر (ثبت و ضبط آنچه ناگفته، در حال فراموشي است)

·    ثبت تاريخ شفاهي چهره‌هاي شاخص روابط عمومي در ايران

·    تاريخ شفاهي روابط عمومي سازماني و سازمان‌ها

·    روابط عمومي و مديريت؛ پيش و پس از انقلاب

·    مديران روابط عمومي، مديران و روابط عمومي

·    تاريخ شفاهي چهره‌هاي دانشگاهي، رشته‌هاي مرتبط، شكل‌گيري ادبيات روابط عمومي

·

·    فرايند تحولات روابط عمومي

·    انجمن‌هاي روابط عمومي و نقش آنها در توسعه آموزش‌هاي روابط عمومي

·    انواع روابط عمومي

·                        روابط عمومي الكترونيك

·                        روابط عمومي دولتي

·                        روابط عمومي سياسي

·                        روابط عمومي بين‌المللي

·                        روابط عمومي بحران

·                        روابط عمومي مالي و غيره

·    انتشارات روابط عمومي

·    تدوين و تأليف تاريخ روابط عمومي ايران و تحولات موجود در آن با توجه به مستندات و انجام مصاحبه‌هاي تاريخ شفاهي در اين حوزه

·  شكل‌گيري روابط عمومي در دانشگاه ها

·    بررسي تاريخ و تحولات رشته‌هاي مرتبط با روابط عمومي در دانشگاه ها در دوره‌هاي مختلف

·    شكل‌گيري رشته روابط عمومي قبل و بعد از انقلاب

·    رشته‌هاي مختلف و مرتبط با روابط عمومي

·    ارتباط انجمن‌هاي روابط عمومي و دانشگاه‌ها

·    تاريخ شفاهي روابط عمومي و دانشگاه

·  روابط عمومي در سازمان‌ها

·     سازمان‌هاي شاخص در حوزه‌، روابط عمومي در دوره‌هاي مختلف

·     مديران برجسته در حوزه، روابط عمومي

·     توسعه روابط عمومي در سازمان‌ها پس از انقلاب

·     همكاري سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي روابط عمومي

·     آموزش در سازمان‌ها و نتايج آن در توسعه سازماني

·     روابط عمومي و مديريت

·

برآنيم تا به ياري خداوند چنين كنيم:

    قدرداني و زنده‌ نگه داشتن نام اساتيد و آغازگران بزرگوار رشته روابط عمومي ايران

    ثبت خاطرات و ناگفته‌هاي چهره‌هاي شاخص
نشان روابط عمومي‌هاي برتر در سازمان‌ها
شناخت آسيب‌ها، معضلات و دشواري‌هاي روابط عمومي در ايران

    آسيب‌شناسي و آموزش سازمان‌ها براي گريز از آنها
برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *