iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

روابط عمومی دیجیتال در اقتصاد دانش بنیان

بانک ها به عنوان قلب تپندۀ هر اقتصاد، نقش موثری را در نظام اقتصادی جامعه به عهده دارند. اهمیت نهاد بانک در کشور ما زمانی بیشتر درک می شود که بدانیم بخش عمده ای از اقتصاد کشور ما را -که عمدتاً «پول محور» است- بازار پولی تشکیل می دهد. شاید به همین دلیل است که بانک ها در کشور ما به عنوان سازمان های پیشرو و مدرن به شمار می آیند و در بسیاری از روندهای علمی و روزآمدسازی ازجمله به کارگیری بسترها و قابلیت های ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) پیشگام بوده اند. از این رو سازوکارهایی که نظام بانکی کشور را با محیط اجتماعی کلان خود (داخلی یا بین المللی) مرتبط کرده و آن را با ذینفعان و به ویژه مشتریانش پیوند می دهد می تواند به عنوان الگویی برای بسیاری از سازمان های خدماتی در درجه ی نخست، و سپس برای سازمان های تولیدی و صنعتی، مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد.


مدیریت بانک دی به عنوان یک بانک ارزش آفرین عمیقاً بر این باور است که زیرسیستم روابط عمومی در مسیر اثربخش نمودن عملکرد بانک ها دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است و این موضوع را موفقیت هایی که واحدهای روابط عمومیِ بانک های مختلف در سال های اخیر در جشنواره ها و هم اندیشی های تخصصی حوزۀ روابط عمومی کسب کرده اند به خوبی نشان می دهد. حال با این مقدمه می توان درک کرد که مأموریت روابط عمومی در یک سازمان پیشرو مانند بانک تا چه اندازه باید متناسب با پیشرفت های فناورانه و علمی به ویژه در حوزۀ فناوری دیجیتال باشد و به عبارتی روابط عمومی نوین، تا چه اندازه نیازمند بازتعریف کارکردهای خود مبتنی بر بستر سازوکارهای الکترونیکی و روابط عمومی دیجیتال است.


بر همین اساس بانک دی به عنوان یک بانک دانش محور ضروری می داند از روابط عمومی نیز انتظار ارتقای اثربخشی و کارآمدی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد به گونه ای که شبکۀ ارتباطی روابط عمومی با ذینفعان بانک شامل ارتباط با مشتریان، و ارتباط با جامعه در جهت ایفای بخشی از مسوولیت های اجتماعی بانک هر چه سریعتر با تحولات فناورانۀ مرتبط، همگام و روزآمد شود تا ضمن تسهیل شبکۀ ارتباطات بانک، شاخص دسترس پذیری بانک دی را نیز افزایش دهد. امیدوارم این مهم با تأکیدهای علمی کنفرانس روابط عمومی تسریع یابد.

http://www.shara.ir/view/13525/روابط-عمومی-دیجیتال-در-اقتصاد-دانش-بنیان

برچسب ها
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *