آخرین خبرها
شما اینجا هستید: خانه » اخبار انجمن متخصصان روابط عمومی » فراخوان مشارکت و همکاری در پروژه “مستندنگاری و تاریخ شفاهی روابط عمومی ایران”

فراخوان مشارکت و همکاری در پروژه “مستندنگاری و تاریخ شفاهی روابط عمومی ایران”

سرآغاز

سرآغاز، آن است که نخستین گام‌ها را به حرکت درمی‌آورد و سرآغاز ما در این طرح، روایت قرن ها ارتباطات در این سرزمین، بر بنیاد مهر و دوستی بود. بنیادی که همچنان پابرجاست، خواه در غبار روزمرگی پنهان شده و خواه بر زیر فشار دنیای مدرن، به تنگنا آمده باشد. سرآغاز، برایمان اشارتِ انبوهی از سخنان بود، که در پس ده‌ها سال تلاش و دانش و پشتکار نام‌هایی شریف و استوار، هنوز آنطور که بایسته و شایسته است، ثبت نشده و مکتوب نگشته‌اند، و ادامه‌ همین مسیر، فراموشی ریشه‌های یک دانش را در این سرزمین در پی دارد.

«روابط عمومی»، نشان از نام‌هایی برخود دارد که هر یک، برای افتخار و بالیدن یک ملت بر آنها کافی است و جفاست بر آیندگان، اگر هم‌اکنون، شانه به شانه یکدیگر، برای ثبت تاریخ این دانش، و راهِ پرمخاطره، نایستیم و راهی را که در نزدیک به هفت دهه از تاریخ معاصر ایران طی شده و به دست ما رسیده است، ثبت نکرده و تاریخ آن را به درستی روایت نکنیم.


مرجعی برای «تاریخ شفاهی و مستندنگاری روابط عمومی ایران»، که ادای دین کند بر آنچه در کلام و قلم بزرگان نامدار این عرصه است و باقی مانده، که اگر درنگ کنیم، این نیز از مقابل دیدگان مان محو خواهد شد و مرجعی ارزشمند، از اطلاعاتی که در میان انبوهی از مکتوباتی پنهان است که حاصل قرن ها پرچمداری و استیلای سرزمین ایران بر مفاهیم و روش‌های ارتباطات است. بر تک تک ماست، که آنچه این مردان و زنان با پشتکار و دانش مثال‌زدنی در حوزه‌ روابط عمومی و نهادینه کردن آن در این کشور، بخصوص در دهه‌های اخیر، به انجام رسانده اند، با همان توان، ادامه داده و روایتی از این جهدها و نوآوری‌ها را، به قلم تاریخ بنشانیم.


در این پروژه، محور فعالیت‌ها نه صرفاً بر تدوین تاریخ شفاهی روابط عمومی است، و نه صرفاً بر گردآوری مستندات و پژوهش در منابع مکتوب و موجود. روایت حقیقی، از میان خطوط بیرون استخراج خواهد شد و مجری این طرح، با چنین بینشی فعالیت خود را آغاز کرده‌ است.

روش‌شناسی

آنطور که آمد، روش پژوهشی زیربنایی ما در این پروژه، اتکا به روش‌های «تاریخ شفاهی» و استفاده از «فرایند‌های مستندنگاری» است. در «تاریخ شفاهی»، در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه‌های بسیاری را به صورتی روشمند و ساختاری انجام می‌دهیم و از درون این مصاحبه‌ها، روایتی منسجم از تاریخ و فرایند پیشرفت آن موضوع شکل می‌گیرد. در این حوزه، با دو عنصر اصلی مواجه هستیم: «مصاحبه‌کننده» و «مصاحبه‌شونده».

رویداد         مصاحبه شونده         مصاحبه‌کننده         ثبت تاریخی


حافظه‌ انسانی محور این روش است و تنها با روش‌های دقیق و علمی است که می‌توان این حافظه را، بویژه در مواجهه با چهره‌های کلیدی و عناصر مؤثر در تحولات یک موضوع اعم از افراد دانشگاهی، انجمن‌های شکل‌ گرفته، مدیران ارشد سازمان‌ها و مؤسسات و …، در راستای ثبت دقیق وقایع بکار گرفت.


مستندنگاری، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره‌برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط نشان می‌دهد. مستندنگاری شامل فرآیند شناسایی، جمع‌آوری و ارائه اطلاعاتی است که دارای ارزش تاریخی برای یک مجموعه است و می‌تواند تحولاتی را نشان دهد که برآمده از مدتها تلاش و کوشش و صرف زمان و دانشی بسیار بوده است. امروزه از مستندنگاری به عنوان کلید مدیریت دانش و راهکاری برای در اختیار قراردادن سوابق سازمانی به ذی‌نفعان یاد می‌شود.

  

محورهای پروژه

·   پژوهش در تاریخ روابط عمومی در ایران؛ از دوران باستان تا دوره‌ معاصر

·    بررسی و گردآوری مستندات در تاریخ روابط عمومی ایران

·    تحولات در ماهیت و کارکرد روابط عمومی در طول تاریخ ایران

·    پژوهش در موضوعات محوری روابط عمومی و فرایند ظهور آنها در ایران

·    روابط عمومی در دوره اسلامی

·    روابط عمومی در ایران باستان

·    روابط عمومی، نهادهای اجتماعی و تحولات آن در دوره‌های متفاوت تاریخی از هخامنشیان به این سو

·    نهادهای تأثیرگذار در روابط عمومی در دوره جدید؛ از مشروطه به این سو

·    نقش شرکت نفت در تحولات تاریخی و موضوعی روابط عمومی

·    نقش سازمان ها در تحولات تاریخی روابط عمومی

·    روابط عمومی و انقلاب اسلامی

·    روابط عمومی و دفاع مقدس

·    روابط عمومی در دوره‌های متفاوت بعد از انقلاب اسلامی


·    تاریخ شفاهی روابط عمومی معاصر (ثبت و ضبط آنچه ناگفته، در حال فراموشی است)

·    ثبت تاریخ شفاهی چهره‌های شاخص روابط عمومی در ایران

·    تاریخ شفاهی روابط عمومی سازمانی و سازمان‌ها

·    روابط عمومی و مدیریت؛ پیش و پس از انقلاب

·    مدیران روابط عمومی، مدیران و روابط عمومی

·    تاریخ شفاهی چهره‌های دانشگاهی، رشته‌های مرتبط، شکل‌گیری ادبیات روابط عمومی

·

·    فرایند تحولات روابط عمومی

·    انجمن‌های روابط عمومی و نقش آنها در توسعه آموزش‌های روابط عمومی

·    انواع روابط عمومی

·                        روابط عمومی الکترونیک

·                        روابط عمومی دولتی

·                        روابط عمومی سیاسی

·                        روابط عمومی بین‌المللی

·                        روابط عمومی بحران

·                        روابط عمومی مالی و غیره

·    انتشارات روابط عمومی

·    تدوین و تألیف تاریخ روابط عمومی ایران و تحولات موجود در آن با توجه به مستندات و انجام مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در این حوزه

·  شکل‌گیری روابط عمومی در دانشگاه ها

·    بررسی تاریخ و تحولات رشته‌های مرتبط با روابط عمومی در دانشگاه ها در دوره‌های مختلف

·    شکل‌گیری رشته روابط عمومی قبل و بعد از انقلاب

·    رشته‌های مختلف و مرتبط با روابط عمومی

·    ارتباط انجمن‌های روابط عمومی و دانشگاه‌ها

·    تاریخ شفاهی روابط عمومی و دانشگاه

·  روابط عمومی در سازمان‌ها

·     سازمان‌های شاخص در حوزه‌، روابط عمومی در دوره‌های مختلف

·     مدیران برجسته در حوزه، روابط عمومی

·     توسعه روابط عمومی در سازمان‌ها پس از انقلاب

·     همکاری سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌های روابط عمومی

·     آموزش در سازمان‌ها و نتایج آن در توسعه سازمانی

·     روابط عمومی و مدیریت

·

برآنیم تا به یاری خداوند چنین کنیم:

    قدردانی و زنده‌ نگه داشتن نام اساتید و آغازگران بزرگوار رشته روابط عمومی ایران

    ثبت خاطرات و ناگفته‌های چهره‌های شاخص
نشان روابط عمومی‌های برتر در سازمان‌ها
شناخت آسیب‌ها، معضلات و دشواری‌های روابط عمومی در ایران

    آسیب‌شناسی و آموزش سازمان‌ها برای گریز از آنها
Scroll To Top