iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

هجدهمين جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی

دکتر کمره ای: روابط‌عمومی‌ها باید به محتوای سفارشی و هوش مصنوعی توجه بیشتری داشته باشند

در اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی، دکتر هادی کمرئی، نایب‌رئیس انجمن متخصصان روابط‌عمومی، بر ضرورت توجه بیشتر روابط‌عمومی‌ها به محتوای سفارشی و هوش مصنوعی در حوزه انتشارات تأکید کرد. به گزارش شارا، دکتر هادی کمره ای در آیین اختتامیه

هجدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی برگزار می‌شود

انجمن متخصصان روابط‌عمومي از برگزاري هجدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط‌عمومي خبر داد. اين جشنواره در ۱۱ بخش مختلف برگزار مي‌شود و آثار ارسالي از سوي روابط‌عمومي‌هاي بخش‌هاي دولتي و خصوصي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. جزييات انجمن متخصصان روابط‌عمومي به عنوان