iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، فرصتی برای بهره‌مندی از هوش مصنوعی در روابط‌عمومی

محمدرضاجهانشاهلو نماینده انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران در البرز روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی فرصتی ارزشمند برای بررسی دوباره نقش و جایگاه خطیر روابط‌عمومی در دنیای کنونی است. دنیایی که با سرعتی شگفت‌انگیز در حال دگرگونی است و به ابزارها و

بیانیه انجمن متخصصان روابط‌عمومی به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

 انجمن متخصصان روابط‌عمومی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت، روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، ضمن گرامی‌داشت و تبریک این روز، به بیان برخی چالش‌ها و ضرورت‌های ارتقای جایگاه و منزلت این حرفه در ایران پرداخت. این روز فرصتی مغتنم

برنامه‌های پیشنهادی انجمن متخصصان روابط‌عمومی به مناسبت: روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

بدون تردید 27اردیبهشت‌ماه «روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی»، فرصت مناسبی است که اهمیت، جایگاه و کارکردهای این علم، فن و هنر برای جامعه و افکارعمومی بازتعریف و بازشناسانده شود. همچنین بررسی و آسیب‌شناسی مهم‌ترین دلایل و عواملی که موجب شده