iranian Association of Public Relations Specialists

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن متخصصان

روابط عمومی

IAPRS

اساسنامه

اساسنامه انجمن متخصصان روابط عمومی

مصوب خردادماه ۱۳۷۹

فصل اول

«کلیات و اهداف»

ماده ۱:

نام: «انجمن متخصصان روابط عمومی»

انجمنی است تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً «انجمن» نامیده می‌شود.

تبصره: «متخصصان در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می‌شود که در رشته روابط عمومی یا ارتباطات اجتماعی دارای مدرک دانشگاهی بوده و یا به لحاظ تجربه، تحقیق و مطالعه از طرف مراجع رسمی کشور به عنوان «متخصص» مورد تایید قرار گرفته‌اند.

ماده۲:

محل انجمن:

مرکز اصلی انجمن در شهر تهران، به نشانی خیابان قائم‌مقام فراهانی، پلاک ۱۳۰، طبقه ۵، واحد ۲۵ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب وزارت کشور در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر کند.

ماده ۳:

تابعیت: ایرانی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد واعضای آن التزام بودن خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۴:

اهداف انجمن متخصصان روابط عمومی:

ایجاد ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین مدرسان، محققان و متخصصان روابط عمومی
کمک به توسعه ادبیات، تحقیقات و پژوهش‌های بنیادین روابط عمومی
تبادل نظر درمورد تغییر و اصلاح برنامه‌ها و مواد آموزشی دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت روابط عمومی با برقراری هماهنگی و تماس و همکاری با دستگاه‌های مسؤول ذیربط
تهیه و تدوین و انتشار کتاب و نشریات ادواری و غیرادواری تخصصی روابط عمومی
ایجاد بانک اطلاعات و کتابخانه تخصصی روابط عمومی
کمک به توسعه علمی روابط عمومی در ایران و تلاش برای ترسیم الگوی روابط عمومی بومی و ملی ایرانی
ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحقیقی روابط عمومی و برقراری رابطه با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
همکاری با تشکل‌های ملی و بین‌المللی روابط عمومی.

ماده ۵:

طرح‌ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

فصل دوم:

«شرایط، نحوه عضویت و انواع آن»

ماده ۶:

هر متخصص در رشته روابط عمومی که دارای شرایط زیر باشد، می‌تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآید:

داشتن مدرک تخصصی مورد تایید مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)
پذیرفتن مفاد اساسنامه
محروم نبودن از حقوق اجتماعی
داشتن حسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی

ماده ۷:

عضویت: انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود:

اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت‌اند و اعضاء اصلی محسوب می‌شوند.
اعضای افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیرایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز هستند و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره:اعضای افتخاری و غیرایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تایید کمیسیون ماده ده رسید باشد.

فصل سوم

«ارکان انجمن»

ماده ۸:

ارکان انجمن عبارتند از:

مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان

الف) مجمع عمومی

ماده ۹:

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن متخصصان است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل ‌می‌شود.

ماده ۱۰:

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات هر سه سال یک بار در دهه اول اردیبهشت تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. درصورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضای پیوسته تشکیل شود.

ماده ۱۱:

وظایف مجمع عمومی عادی:

انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
تعیین خط مشی کلی انجمن
بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه های انجمن

ماده ۱۲:

مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجممع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

با درخواست هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و اطلاع وزارت کشور
با درخواست یک سوم از اعضای انجمن و اطلاع وزارت کشور

تبصره۱:دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۲:مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره۳:تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳:

وظایف مجمع عمومی فوق‌‌العاده:

تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
بررسی و تصویب انحلال انجمن
عزل هیئت مدیره

تبصره۱:عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار بگیرد.

ماده ۱۴:

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره:اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدهای خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

ب) هیئت مدیره

ماده ۱۵:

«انجمن متخصصان روابط عمومی» دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱:شعب انجمن در مراکز استان‌ها توسط هیئتی مرکب از ۳ نفر که از سوی اعضای شعب انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکز انتصاب می‌شوند، اداره خواهد شد و اعضای این هیئت‌ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند کرد. حد نصاب تأسیس شعبه پانزده عضو است که در صورت عدم حصول آن، می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر کرد.

تبصره ۲:جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره۳:اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنان را آئین‌نامه مشخص می‌کند.

تبصره۴:شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۵:درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی مانده، هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۶:هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوت‌نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۶:

مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره انجمن را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۱۷:

وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات، مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانک‌های، انجام تشریفاتی قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، درصورت اقتضاء، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.

به طور کلی هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، به نام انجمن انجام دهد.

تبصره ۱:جز درباره موضوعاتی که موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارد.

تبصره ۲:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره ۳:هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل یا دبیرکل انتخاب نموده و حدود و اختیارات او را تعیین کند.

دبیرکل یا مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌شود، نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا را دارد.

تبصره ۴:اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵:هیئت مدیره می‌تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در راستای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

تبصره ۶:آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج) بازرسان

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال و با هماهنگی وزارت کشور انتخاب خواهد کرد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۸:

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده ۱۹:

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل چهارم:

«بودجه و مواد متفرقه»

ماده ۲۰:

بودجه انجمن از طریق جمع آوری کمک‌ها، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می‌شود.

تبصره: حق عضویت سالانه انجمن ۵۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۱:

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.

تبصره۱:کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره۲:سال مالی انجمن منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می‌شود.

تبصره ۳:کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب خصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۲:

کلیه مدارک رسمی انجمن، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

مکاتبات رسمی انجمن به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.

ماده ۲۳:

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.

تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۴ :

انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسؤولیت قانونی دارد.

ماده ۲۵:

انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانونی مطبوعات انجام می‌شود.

ماده ۲۶:

باتوجه به این که انجمن ماهیتاً غیرتجاری است، نمی‌تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

ماده ۲۷:

انحلال انجمن: درصورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام کند هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.

ماده ۲۸:

این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۸ ماده و ۲۴ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۸/۳/۷۹ به تصویب رسید.